griozeleğitim@gmail.com
0535 449 21 03  

Ses Bozuklukları


Ses Bozuklukları

ses bozuklukları nedir dil konuşma terapisi dil konuşma terapisti gaziantep dil konuşma terapisi gaziantep dil konuşma terapisti gaziantep rehabilitasyon merkezleri

 

SES BOZUKLUKLARI

 

  Sesin şiddetinde, frekansında ve dışardan algılanmasında normalin dışında olmasına ses bozukluğu denir. Bu tip

bozukluklar Dil konuşma Terapisi ile giderilebilir.

  Ses bozuklukları, bireyin sesinin yaşına , cinsiyetine uygun olmayan üretimlerdir.

Halk arasında sesin çıkmaması, sesin kalın çıkması, boğuk çıkması ve hırıltılı çıkması olarak gösterilir. Gaziantep

dil konuşma terapisti lerimiz tarafından Gaziantep dil konuşma terapisi ile aşılabilir.

Ses bozuklukları genellikle ses tellerinde meydana gelen küçük değişiklikler, bireyin sesini yanlış kullanması,

geçirilen cerrahi operasyonlar, kullanılan ilaçlar veya çevresel faktörler neden olur.

  Ses bozukluklarında yapılan dil ve konuşma terapi müdahaleleri çoğunlukla cerrahi operasyondan önce ve

sonra, cerrahi

müdahale olmaksızın veya ilaç kullanımıyla beraber yapılır.

 

Hangi Durumlarda Dil Konuşma ve Ses Terapisi Yaparız?

 

Ses teli üzerinde meydana gelen patolojiler ( nodül, polip…..)
Sesin yanlış kullanımına bağlı ortaya çıkan kısık ses, pürüzlü ses terapisi.
Nörojenik probleme bağlı ses bozuklukları
Davranışsal ses bozukluklarından Mutasyonel Falsetto ( erkeklerde ergenlik dönemine gelmesine veya
bitirmesine rağmen sesinin olması gerektiğinden ince olması)