griozeleğitim@gmail.com
0535 449 21 03  

Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi


Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

gaziantep disleksi gaziantep özel öğrenme güçlüğü gaziantep disleksi tedavisi

Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Disleksi

 

Özgül öğrenme güçlüğü  çocuğun zekasının normal veya üstünde olmasına rağmen çocuğun öğrenememe durumudur .  Bu öğrenememe okuma-yazma, matematik gibi akademik alanlarda yaşıtlarına oranla geride kalması ile kendini gösterir. Gaziantep disleksi kurumumuzda eğitimi verilir.

Bu tip öğrenciler hecelerin seslerini karıştırır ya da ünsüz harflerin yerini değiştirerek okur, sıklıkla yazım hatası yapar. Yazı yazma da zorlanır. Konuşmada zorluk çeker.   Bu çocuklarda okuma hızı yavaştır. Harfleri birleştirme ve kelimeleri çıkartmada zorlanırlar. Yazıları düzensiz ve çirkindir. Bazı harfleri karıştırarak yazarlar. Dört işlem, problem çözme gibi matematiksel işlem becerilerinde zorlanırlar. 

   Bazı çocuklar Matematikte zorlanırken bazı çocuklar Türkçede zorlanmaktadır. Bunu Disleksi ve Disgrafi olarak ayırabiliriz. Bu çocuklar okul programına düzenli bir program ile adapte olabilir. Akranlarını yakalayarak normal eğitim öğretim sürecine geçebilirler.

Bu tip öğrencilerde zekâ problemi yoktur. Öğrenme problemi vardır. Bu problemin herhangi bir nedene bağlı olduğu halen kanıtlanamamıştır.

Özel Öğrenme Bozukluğu genelde ilkokul 1. Sınıfta fark edilir. Akademik gelişim açısından arkadaşları ilerlerken kendisi yerinde sayması ebeveynleri şüphelendirir. Anne ve babanın çocuk ergen psikiyatristine başvurması sonucu durum tespit edilir.

Değerlendirme için bize ulaşabilirsiniz. Gri Özel Eğitim Merkezi