griozeleğitim@gmail.com
0342 3217018  

Dil ve Konuşma Terapisi Nasıl Uygulanır ?

Dil ve Konuşma Terapisi Nasıl Uygulanır ?

01/10/2019       Hit: 46

Dil ve Konuşma Terapisi Nasıl Uygulanır ?

 

 

   Dil ve Konuşma bozukluğu olan kişilerde ve çocuklarda  sürekli çevrelerinden '' bir daha söyler misin misin, anlayamadım'' gibi dönütler alırlar. Bu tür konuşma problemlerinde dil konuşma terapist leri oldukça etkilidir. Gaziantep dil  konuşma terapisi nedir, nasıl yapılır? Bu yazıda bunlardan bahsedeceğiz. Unutmayalım ki Dil konuşma Terapisinden alınan sonuç genelde kişinin isteği ve dil konuşma  terapisinde öğrenilenlerin  günlük yaşamda uygulanması ile gelişir ve düzelir.

   İlk olarak dil ve konuşma sırasında harfleri çıkarmada güçlük çekme ve yanlış harf üretimi görülebilir. Sürekli görülen sorunlar ise ''sı-zı ve rı'' seslerinin yanlış üretimidir. Örneğin kişi sı ya da zı sesini peltek olarak söyleyebilir. Sen yerine ten diyebilir. Rı sesini üretemeyerek 'arı' yerine 'ayı' diyebilir. Gaziantep Gri Dil ve Konuşma Merkezinde dil konuşma terapistlerimiz tarafından yürütülen dil konuşma terapileri  ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Bu dil konuşma terapilerini uygulayan kişiler dil konuşma terapistleridir. Peki dil konuşma terapisti kimdir ?

    Dil ve konuşma terapisti ; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte ve okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan; kişilerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar gerçekleştiren ve ilgili kişiler  tarafından tanısı konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan meslek mensubudur.

   Karşılaşılan bir diğer problem ise harf ve hece yutmadır.  Çok hızlı konuşan kişilerde görülür. Birey telaşlı konuştuğu için bilhassa uzun cümlelerde , heceler arttıkça belli sesler ve harfleri atma eğiliminde olmaktadır. Tabi bu da anlaşımını ciddi yönde etkilemektedir. Ek olarak kişide aksan ve şive etkileri görebiliriz. Bu bir dil ve konuşma bozukluğu değildir ancak kişi sahip olduğu aksan ve şive nedeniyle yaşamında hoş olmayan talihsizlikler edinebilir. Söylenileni bir daha söylemek  vaziyetinde kalabilir. Bu durumda Gaziantep dil konuşma terapileri ile aksan ve şive etkilerini azaltıcı çalışmalar yapılır.

   Sıradan dil  konuşma ve konuşma sırasında sesin güçlü çıkmaması diğer önemli problemlerdendir. Çıkan ses duyulmayabilir hem de dudaklar fazla hareketli değildir. Bu durumun yerine de sesin kuvvetli çıkarılabildiği konuşma yöntemleri çalışılır. Bireylerde görülen konuşma ve dil bozuklukları çeşit çeşit olduğu için ilk olarak kapsamlı  bir değerlendirme yaparak  Gaziantep dil konuşma terapisi amacı belirlenir. Yoğun dil konuşma terapileri ile bu sorunlar aşılır.

Site içi Arama

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma bozukluğundan bahsetmeden önce bu iki bozukluk arasındaki farktan kısaca bahsetmek gerekir. Dil ve konuşma birbirinden farklıdır.

Otizmde Dil Konuşma Terapisti nin Rolü Nedir ?

Otizmli bireylerin dil konuşma terapisi almalarında Dil konuşma terapistlerinin rolü

Apraksi Nedir?

Dil ve konuşma Terapisi ihtiyaçları birbirinden ayrılmaktadır. Çocuk söylenenleri kavramada ve kendisini ifade etmede güçlük çekiyorsa bu dil konuşma

Çocuklarda Dil Konuşma Bozuklukları ve Terapi Yöntemleri

Çocuklarda Dil Konuşma Bozuklukları , Dil Konuşma Terapisi ve yöntemleri hakkında  dil konuşma terapistleri tarafından bozukluk