griozeleğitim@gmail.com
0342 3217018  

Otizmin nedenleri nelerdir?

Otizmin nedenleri nelerdir?

20/06/2017       Hit: 1199

Yapılan çalışmalar bilinen en önemli nedenin genetik etmenler olduğunu gösteriyor. Otizmde, bazı genetik değişimlere bağlı olduğu düşünülen beyin değişiklikleri ön plandadır. Ancak yine de otizme özgü özel bir beyin bölgesi bozukluğu tespit edilememiştir. Otizm, tuberoskleroz, frajilX , fenilketonüri gibi nörolojik ve genetik hastalıklarla birlikte görülebilmektedir.
 
Otizm genetik bir hastalıktır fakat çoklu gen etkileşiminden mi yoksa mutasyon sonucunda mı gerçekleştiği henüz açıklanamamıştır. Araştırmacılar ikiz denekler üzerinde yapılan deneyler sonucunda ortak çevre koşulları ve diğer tıbbi sendromlar olmayan ortamlarda otizm riskinin %90 oranında genetik olduğunu tesbit etmişlerdir. Tek gen mutasyonu veya tek kromozon anomalileriyle izlenmemektedir. Sadece otizm ile bağlantılı genler OSB’ye yol açtığı da gösterilememiştir. Ailelerinde otistik olmayan bireylerin çocuklarında otizm olmayacak diye bir şart yoktur. Gen kopyası varyantlarından kaynaklı olarak otizm gelişebilir. Bu mayoz bölünme sırasında oluşan bozukluklar sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Yani her insanda otizme yol açan genler mevcuttur. Ayrıca doğum kusurları otizmi tetikleyebilir. Çevresel etkilerin otizme etkisi bilimsel olarak kanıtlanmasa da bunun üzerine detaylı araştırmalar hala yapılmaktadır. Bu çevresel etkenler; radyoaktivite, ağır metaller, hastalıklar, solventler, egzoz gazı, plastik ürünlerde kullanılan flatallar ve fenoller, alkol, sigara, uyuşturucu ve aşılar diye sıralanmıştır. Bu hastalık erkek çocuklarında kız çocuklarına göre 4. kat daha fazla olarak rastlanmaktadır. Otistik bir çocuğun gelişimi; İlk olarak kendini konuşmada belli eder. Dil gelişimi çok gecikir. Sosyalleşme sürecine çok geç adım atar. Adım attığında da tam olarak sosyalleşemez. Onun için duygusal bir tepki yoktur. Duygusal tepkilere kendini tamamen kapatır. Beyinsel işlevsizlik durumunda dengesizlikler gözlenir. Etkinlikleri sınırlı olarak gerçekleştirir. İlk doğduğunda anlaşılması çok zor olan bu hastalık, çocuğun konuşma zamanı gelince veya toplumla iletişim döneminde rahatlıkla fark edilebilir.

Site içi Arama

Disleksinin 20 Belirtisi

Çocuklar okulöncesi yıllara kadar öğrenme özürü belirtileri göstermeye başlayabilir. Her disleksi olayı kişiye has olsa da, bir disleksinin birçok ort

Disleksi Nedir ?

Disleksi olan insanlar normal zekaya haizdir ve çoğu zaman düzgüsel görüşe haizdir. Duygusal destek de önemli bir rol oynamaktadır. Disleksi tedavisi

Çocuklarda Konuşma Anlaşılırlığı

Bireyler duygu, düşünce ve arzularını karşıdaki kişiye aktarmak ister. Bebekler ise taleplerini farklı ağlama biçimleriyle ailesine anlatabilir. Ağlam

Bebeklerde Konuşma Evreleri Nelerdir?

Konuşma süreci uzun bir süreçtir. Her insan gibi bebeklerde birbirinden farklıdır ve her bebeğin konuşmaya başlaması zaman alab